Muroleenkanavanseudun maanviljelystä ei ole tarkempia tietoja ajalta ennen isoajakoa. Murolekosken tilalla on peltoalaa ollut ainakin 1800-luvun alkupuolella ja mahdollisesti jo aikaisemminkin. Emäntänä tilalla oli 1800-luvun alkupuolella Kaisa Matintytär, joka kuoli 1834.

Vuonna 1892 laaditussa ns. Wallen torpan vuokrasopimuksessa mainitaan nykyisinkin käytössä olevat Murolekosken viljelykset Hekkalanpelto ja Kokinvainio. Samana vuonna tilanomistaja, Lilli Thesleff, vuokrasi tilan viljelysmaat lampuoti, entisajan vuokraviljelijä, Manu Alaruhalalle. Vuokrasopimus oli voimassa vuoteen 1898 saakka, jolloin Gabriel Snäll osti Murolekosken tilan.

Gabriel Snäll oli saanut metsäalan koulutuksen. Hänetä pidettiin hyvin vaikeasti lähestyttävänä ja ylpeänä miehenä, joka oli tilan metsänhoidosta hyvin tarkka.

Vuosina 1920-1930 tilalla oli paljon karjaa. Suuressa kivinavetassa oli paikkoja jopa 35:lle lehmälle. Tilalla oli myös runsaasti hevosia. Suuri karja vaati paljon hoitajia ja suuressa talossa riitti tietenkin muutakin työtä, joten ennen sotiamme saattoi Murolekosken tilallalla olla samanaikaisesti kaksikin muonamiestä perheineen karjakon, emännöitsijän, keittiöapulaisten sekä piikojen ja renkien lisäksi. Siihen aikaan maitotuotteita myytiin niin kyläläisille kuin meijeriin.