Tarjoamme

  • koneellista kivien keruuta pelloilta,
  • heinän niittoa niittomurskaimella,
  • teiden aurausta ja pienimuotoista kunnossapitoa,
  • pientareiden vesakkomurskausta,
  • puiden kaatoa/ajoa yhdistelmäkoneella
  • sekä muita traktoritöitä.

Jos tarvitset apua, soita Petrille!

Petri Mähönen, puh: 03 476 0952