Kirjailija Ernst Lampénin kertomus antaa ymmärrystä kalarunsaudesta 1890-luvulta.

Eivät ne forellit antaneet rauhaa. Eipä niin, että ne olisivat tunkeutuneet silmille, mutta ne syöksyivät kosken pyörteistä niin korkealle, ettei niitä malttanut olla seuraamatta. En ole sellaista rajua forellinen hyppimistä nähnyt kuin Muroleen koskessa.

Vanhat Ruoveden historian kirjat kertovat, että vuodesta 1637 asui Murolekoskella isovihaan (1713-1721) saakka ja vielä sen jälkeekin kaksi tai useampiakin kalastajia. Näistä yksi on todennäköisesti ollut Kangasalan Liuksialan kartanon kalastaja. Vuonna 1670 taas kaikki kolme Murolekoskella asunutta kalastajaa olivat valtioneuvos ja maaherra Lorenz Creutzin kalastajia.

Murolekosken entisen isännän, Otto Mähösen, kertoman mukaan koskella toimivat 1920- ja 1930- luvuilla valtion palkkaamat kalastajat. Heidän tehtävänään oli pyydystää kutukaloja, taimenia ja siikoja sekä lypsää nämä ottaen mäti talteen ja päästää kutukalat vapauteen tai luovuttaa Murolekosken isäntäväelle. Kerrotaan myös, että näin pyydetyissä kutukaloissa oli vielä 1940-luvulla runsaasti 8-10 kilosia taimenia.

Nykyisin Murolekoski on r a u h o i t e t t u kalastukselta.